Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupení od smlouvy

1.1 Do 14 dnů má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat e-shop irengattini.cz prostřednictvím vyplněného formuláře s vlastnoručním podpisem. Formulář musí být součástí zásilky s vraceným zbožím. Zákazník může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Adresa pro vracení zboží je Bouřilova 1109, 198 00 Praha 14.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat vracené zboží a vyplněný formulář před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátíme mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od něj obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně zákazník neurčil jinak. V žádném případě zákazníkovi tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud zákazník požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy nás informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Přejete si vyměnit produkt za jiný?

 • vytvořte si novou objednávku a do poznámky napište “výměna objednávky č.   “,
 • jako dopravu zvolte nejlevnější způsob dopravy, který e-shop Iren Gattini pro Vaši objednávku nabízí (ostatní druhy dopravy si hradí zákazník sám),
 • jako způsob platby zvolte bankovní převod (č.ú. 5983672010/5500), případný rozdíl ceny uhraďte pod VS nové objednávky,
 • na fakturu nebo kopii faktury napište číslo nové objednávky a uveďte, že se jedná o výměnu produktu a zašlete společně s nevyhovujícím zbožím na adresu:
Obchod “Iren Gattini”
Bouřilova 1109, 198 00 Praha 14
 • balíček zasílá zákazník do naší společnosti na vlastní náklady, doprava zpět k zákazníkovi je hrazena e-shopem Iren Gattini.

 

Přejete si vrátit zboží ve lhůtě 14ti dnů?

 • zkontrolujte, zda zboží splňuje podmínky pro vrácení,
 • do balíčku vložte kopii faktury nebo fakturu a zakroužkujte produkty, které vracíte,
 • vyplňte formulář níže a pošlete ho společně s vraceným zbožím a PEČLIVĚ vyplňte číslo účtu,
 • finanční vypořádání proběhne do 14 dnů od převzetí zásilky od dopravce na Váš účet,
 • nelze vracet zboží poštou na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 

Důležité: Zkontrolujte, zda zboží splňuje podmínky pro vrácení:

 • Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu (nádobí nemyté, nepoužité, bez poškození způsobeného kupujícím) a označené původní identifikační etiketou zboží, pokud jí produkt obsahuje a v původním, nezničeném obalu.
 • Prosíme zákazníky, aby nám na vrácení neposílali produkty ve stavu, ve kterém by si sami nepřáli, aby jim zboží od e-shopu přišlo a současně brali na vědomí, že zasílat zpět použité nádobí je nefér jak vůči nám tak vůči budoucím zákazníkům.
 • Originální krabice v žádném případě neslouží jako poštovní obal.

Náš obchod si vyhrazuje právo takto znehodnocené zboží nepřijímat a v případě, že vratku neakceptujeme, je zákazník povinen uhradit náklady na dopravu zpět.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Obchod “Iren Gattini”
Bouřilova 1109, 198 00 Praha 14

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy č. objednávky …………………….. o nákupu tohoto zboží:

 

 • …………………………………………………………………………………………………

 

 • …………………………………………………………………………………………………

 

 • …………………………………………………………………………………………………

 

 • …………………………………………………………………………………………………

 

 

Datum objednání ………………………. /datum obdržení …………………………………

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ……………………………………………….

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ………………………………………………………………

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Vyrobeno v KaterinaWeb

Máte nějaké otázky?
Rádi vám na něj odpovíme